GERVIS paslaugų aprašymas

Sukurta Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinė sistema
Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos įgyvendino projektą „Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas“, kuriuo į elektroninę erdvę perkelta geležinkelių transporto triukšmo kontrolė, eismo metu kylančios rizikos valdymas, ūkio subjektų veiklos patikrinimų procesas ir statinių techninės priežiūros kontrolė.
Geležinkelių transporto rizikos valdymo e. paslauga
Geležinkelių transporto rizikos valdymo e. paslauga leidžia nustatyti ir kontroliuoti geležinkelių transporto riziką, nustatyti pagrindines rizikos priežastis, rasti geležinkelių infrastruktūros objektus, kuriuose kyla didžiausia grėsmė eismo saugai ir žmonių gyvybei. Taip pat sukurtas ir visuomenei prieinamas interaktyvus ,,juodųjų dėmių“ žemėlapis, kuris informuoja apie pavojingiausias geležinkelių infrastruktūros vietas ir pateikia šią informaciją skaitmeniniame žemėlapyje. Automatiškai apdorota rizikos valdymo informacija naudojama planuojant eismo saugos kontrolės priemones, diegiant papildomas saugumo priemones rizikingiausiuose geležinkelių ruožuose ir pervažose, teikiant rekomendacijas geležinkelių infrastruktūros valdytojams ir geležinkelių įmonėms (vežėjams) apie būtinas priemones rizikai mažinti ir eismo saugai didinti.
Triukšmo žemėlapis
Prisijungus prie GERVIS sistemos joje galima peržiūrėti skaitmeninį žemėlapį su geležinkelių transporto sukeliamo triukšmo ir eismo įvykių informacija. Žemėlapyje pateikiami pagrindinių geležinkelio kelių triukšmo lygiai, todėl galima pasižiūrėti, ar vietovėje, esančioje šalia geležinkelio kelio, triukšmas neviršija nustatytų normų. Ši informacija naudinga šalia geležinkelio kelio gyvenantiems ar čia gyvenamojo būsto ieškantiems piliečiams. Pagal surinktą triukšmo informaciją parengtas Triukšmo prevencijos veiksmų planas nustato priemones, padėsiančias sumažinti triukšmo daromą žalą.
Ūkio subjektų veiklos ir statinių techninės priežiūros patikrinimų e. paslauga
Ūkio subjektų veiklos ir statinių techninės priežiūros patikrinimų modulis leidžia efektyviau atlikti ūkio subjektų vykdomos veiklos ir geležinkelių infrastruktūrai priklausančių statinių techninės priežiūros patikrinimus. Naudojantis GERVIS sistema galima atsisakyti popierinės dokumentacijos rengimo, nes statinių techninės priežiūros dokumentai pildomi sistemoje. Ūkio subjektai gali gauti išsamią informaciją apie patikrinimų planus ir artėjančius patikrinimus, reikalingus pateikti dokumentus bei gali iš anksto susipažinti su patikrinimo klausimynu. Sistemoje veikiantys priminimai leidžia tinkamai ir laiku vykdyti statinių techninę priežiūrą. Perkėlus ūkio subjektų veiklos ir statinių techninės priežiūros patikrinimų procesą į sistemą bus žymiai sumažintos šio proceso materialinės, laiko ir darbo sąnaudos.
Prisijungimas
Kviečiame prisijungti prie sistemos.